Značkový kúpeľňový sortiment

0 Položiek
0.00

Hľadaný reťazec sa nenašiel

Nákup na splátky

 

Postup pri nákupe na splátky CETELEM

Postup pri nákupe na splátky HOME CREDIT

Všeobecné podmienky

Poistenie úverových splátok

 

Postup pri nákupe na splátky CETELEM    
 


1. Vyberte si tovar

 • Nájdite a vyberte si požadovaný tovar.
 • V detaile tovaru nájdite záložku Nákup na splátky .
 • Kliknute na „Výpočet splátok“ zobrazí sa Vám kalkulačka, na ktorej si môžete vypočítať splátky.
 • Vybraný tovar vložíte do nákupného košíka ikonou Kúpiť.
 • Kliknite na košík v pravom hornom menu


        Odporúčame

 • Odporúčame si úver poistiť. Viac o možnostiach poistenia na www.cetelem.sk.
 • Na splátky môže nakupovať fyzická osoba (nepodnikateľ aj podnikateľ), avšak nie právnická osoba.
 • Splátky Cetelem je možné použiť len pre nákupy v celkovej hodnote od 116 € (3 494,62 Sk) a viac.
 • Fakturačné údaje sa musia zhodovať s údajmi v splátkovej zmluve a teda s údajmi v občianskom preukaze.
 • Pri nákupe na splátky je tovar možné doručiť iba na adresu trvalého bydliska (je možné požiadať o výnimku pred vytvorením objednávky).
 • Tovar môže prevziať iba osoba uvedená v splátkovej zmluve, bez ohľadu na to, či ste si vybrali doručenie kuriérom alebo osobný odber (nie je možné požiadať o výnimku).
 • Pri úveroch nad 3 400 € vrátane je zákazník povinný zvoliť si aspoň základný balík poistenia k úveru, ktoré je poskytované za poplatok (mesačnú splátku aj s poplatkom za poistenie zistíte zo splátkovej kalkulačky).

 

 

2. V košíku zvoľte spôsob platby

 • Až budete mať v košíku všetok požadovaný tovar, tak zvoľte spôsob platby Spotrebiteľský úver Cetelem ON-LINE.
 • Po vybraní spôsobu platby kliknite na ikonu Prepočítať

 

 

3. Odoslanie objednávky

 • V košíku kliknite na ikonu Objednať.
 •  V pokladne dôkladne skontrolujte všetky zadané údaje a objednávku potvrďte ikonou Odoslať.
 • Po odoslaní objednávky v prednastavenej tabuľke zvoľte potrebné údaje, kliknite na Prepočítať a následne cez ikonu Odoslať budete presmerovaný na stránku www.cetelem.sk, kde už vyplníte formulár pre schválenie úveru.

 

 

4. Schválenie alebo zamietnutie žiadosti o úver

Výsledok rozhodnutia sa môžete dozvedieť na https://www.cetelem.sk/eshop/ziadost.php, na základe prideleného identifikačného čísla, ktoré obdržíte emailom po odoslaní žiadosti o úver.

 

 

5. Doklady potrebné k vybaveniu úveru CETELEM

Po schválení žiadosti o úver nám poštou zašlite alebo osobne prineste nasledujúce dokumenty:

 

pre úver do 3400 €

 • 1x riadne podpísané vyhotovenie Zmluvy o poskytnutí spotrebiteľského úveru (tlačí sa 2x automaticky)
 • 1x riadne podpísané vyhotovenie „Vyhlásenia a poučenia o ochrane osobných údajov“ (tlačí sa 1x automaticky)
 • kópiu oboch strán občianskeho preukazu

 

pre úver nad 3400€ a ( u podnikateľov nad 1000€) vždy, prosíme doložiť navyše

 • originál potvrdenia o výške príjmu (pokiaľ ste podnikateľ, tak ako potvrdenie o príjme prosím zašlite potvrdenie o podaní daňového priznania za posledné zdaňované obdobie)
 • doklad preukazujúce trvalé či prechodné bydlisko. Takým dokladom môže byť výpis z účtu alebo akékoľvek vyúčtovanie platieb či služieb (za elektrinu, plyn či telekomunikačné služby a pod.), zloženka SIPO

 

 

6. Spracovanie objednávky

Pokiaľ bude váš úver schválený, doložené doklady a zmluvy budú v poriadku a tovar bude na sklade, bude vám tovar okamžite expedovaný.

 

 

7. Doprava a prevzatie tovaru

Po avizácií budete môcť prevziať tovar priamo na našom predajnom mieste alebo Vám bude odoslaný kuriérom na adrese doručenia.

 

 

Postup pri nákupe na splátky HOME CREDIT


 

1. Vyberte si tovar

 • Nájdite a vyberte si požadovaný tovar.
 • V detaile tovaru nájdite záložku Nákup na splátky .
 • Kliknute na „Výpočet splátok“ zobrazí sa Vám kalkulačka, na ktorej si môžete vypočítať splátky.
 • Vybraný tovar vložíte do nákupného košíka ikonou Kúpiť.
 • Kliknite na košík v pravom hornom menu

        Odporúčame

 • Odporúčame si úver poistiť. Viac o možnostiach poistenia na
 • Na splátky môže nakupovať fyzická osoba (nepodnikateľ aj podnikateľ), avšak nie právnická osoba.
 • Splátky Cetelem je možné použiť len pre nákupy v celkovej hodnote od 116 € (3 494,62 Sk) a viac.
 • Fakturačné údaje sa musia zhodovať s údajmi v splátkovej zmluve a teda s údajmi v občianskom preukaze.
 • Pri nákupe na splátky je tovar možné doručiť iba na adresu trvalého bydliska (je možné požiadať o výnimku pred vytvorením objednávky).
 • Tovar môže prevziať iba osoba uvedená v splátkovej zmluve, bez ohľadu na to, či ste si vybrali doručenie kuriérom alebo osobný odber (nie je možné požiadať o výnimku).
 • Pri úveroch nad 3 400 € vrátane je zákazník povinný zvoliť si aspoň základný balík poistenia k úveru, ktoré je poskytované za poplatok (mesačnú splátku aj s poplatkom za poistenie zistíte zo splátkovej kalkulačky).

 

 

2. V košíku zvoľte spôsob platby

 • Až budete mať v košíku všetok požadovaný tovar, tak zvoľte spôsob platby Spotrebiteľský úver Cetelem ON-LINE.
 • Po vybraní spôsobu platby kliknite na ikonu Prepočítať

 

 

3. Odoslanie objednávky

 • V košíku kliknite na ikonu Objednať.
 •  V pokladne dôkladne skontrolujte všetky zadané údaje a objednávku potvrďte ikonou Odoslať.
 • Po odoslaní objednávky  budete presmerovaný na stránky Home Credit, kde už vyplníte formulár pre schválenie úveru.

 

 

4. Vyplňte formulár žiadosti o úver

 • Vyplňte formulár žiadosti o úver,  vyberte si typ úveru, stlačte „spočítať“ a potom „pokračovať“
 • Pokračujte vo vypĺňaní formulára, vysvetlivky nájdete v žltých rámikoch, ak ste rámik vyplnili
 • správne, zasvieti zelená odrážka, ak ste pole vyplnili nesprávne, zasievieti červený krížik.
 • Po vyplnení celého formulára žiadosti o úver stlačte „ODOSLAŤ ŽIADOSŤ“

 

 

5. Schválenie alebo zamietnutie žiadosti o úver

O výsledku schválenia úveru Vás budeme informovať e-mailom do 60 minút po odoslaní žiadosti o úver.

 

 

6. Doklady potrebné k vybaveniu úveru

Po schválení žiadosti o úver nám poštou zašlite alebo osobne prineste nasledujúce dokumenty:

 

Úvery do výšky  1 000 € predkladá klient dva doklady totožnosti

 

 • občiansky preukaz a
 • vodičský preukaz alebo cestovný pas

 

            Úvery nad 1 000 € predkladá klient dva doklady totožnosti

 

 • v individuálnych prípadoch môže spoločnosť Home Credit požadovať aj ďalšie doklady preukazujúce pravidelný príjem alebo trvalé bydlisko, napr. potvrdenie o výške príjmov alebo výpis z bankového účtu .

 

 

7. Spracovanie objednávky

Pokiaľ bude váš úver schválený, doložené doklady a zmluvy budú v poriadku a tovar bude na sklade, bude vám tovar okamžite expedovaný.

 

 

8. Doprava a prevzatie tovaru

Po avizácií budete môcť prevziať tovar priamo na našom predajnom mieste alebo Vám bude odoslaný kuriérom na adrese doručenia.

 

Všeobecné podmienky

 • fyzická osoba staršia ako 18 rokov,
 • občan SR so stálym zdrojom príjmov,
 • s najmenej jedným platným telefonickým kontaktom

 

POISTENIE ÚVEROVÝCH SPLÁTOK

 • pre HOME CREDIT

 

Zaistite seba a svoju rodinu pre prípad, že nastane nepriaznivá životná situácia akou je napr. strata zamestnania, dlhodobá práceneschopnosť, plná invalidita či úmrtie následkom úrazu. Za takýchto okolností Vám bude poisťovňa platiť mesačné splátky úveru.

Podľa Vaších potrieb si môžete zvoliť jeden z nasledovných balíčkov poistenia:

 

a) Balíček poistenia PLUS

Zahŕňa poistenie proti pracovnej neschopnosti (dlhšej ako 60 dní), poistenie proti invalidite následkom úrazu alebo choroby a poistenie proti smrti následkom úrazu.

 

b) Balíček poistenia PREMIUM

Zahŕňa poistenie proti strate zdroja príjmu, poistenie proti pracovnej neschopnosti (dlhšej ako 60 dní), poistenie proti invalidite následkom úrazu alebo choroby a poistenie proti smrti následkom úrazu.

 

 • pre CETELEM

 

Čerpanie akéhokoľvek úveru znamená záväzok pravidelne tento úver splácať. Môže sa ale stať, že vaše pravidelné príjmy ohrozí nečakaná udalosť a vy sa dostanete do situácie, keď nemôžete splácať.

Pre tento prípad ponúkame výhodné poistenie, ktoré vám zaručí, že v prípade vzniku poistnej udalosti za vás bude poisťovňa čerpaný úver splácať.

a) Poistenie typu A

Úver s poistením pre prípad pracovnej neschopnosti, plnej invalidity a úmrtí.

 • Mesačné poistné plnenie v prípade pracovnej neschopnosti odpovedá výške vašej mesačnej splátky, alebo v prípade invalidity či úmrtí, výške nesplateného zostatku vášho úveru.
 • Cena poistenia je 2,99 % z mesačnej splátky vášho úveru.

b) Poistenie typu B1

Poistenie pri nezamestnanosti – pre prípad straty zamestnania, pracovnej neschopnosti, plnej invalidity a úmrtí.

 • Poistné plnenie je rovnaké ako v prípade súboru poistenia typu A.
 • Cena poistenia je 6,99 % z mesačnej splátky vášho úveru.

 

 

Design & CMS by Visible Promotion, s.r.o.
1111101-28